Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Medlemsudflugt lørdag den 14. august 2021 til Midtlolland

med fokus på Domkirkebyen Maribo

Afg. kl. 07.15 fra Kværndrup (Kværndrup-Hallen)

Kl. 10. Omvisning med guide i Domkirken

Kl. ca. 11-12: Byvandring til fods i det gl. Maribo (deltagelse frivillig). Det gl. Maribo (bydel) ligger lige ved Domkirken (Kapellanstræde, Brødregade m.m.). På torvet: Kaj Munk - statue. Kaj Munk er født Torvet 11, flyttede senere med sin moder, da faderen døde, til Maria Gade skråt over for den katolske kirke. Skolegang: Den Private Realskole. Da moderen døde, flyttede han til noget familie i Opager, tog med toget fra Ryde Station til Katedralskolen i Nykøbing F. for at blive student.

Kl. 12.30-13.30: Frokost på Ebsens Hotel

Afg. Kl. 13.30 mod Bandholm - Gl. havneby for Maribo - stop ved Bandholm Havn.

Bussen er i Kragenæs kl. 14.45. Mødested ved indgangen til Glentehøj-stien. Herfra går vi sammen med guiden frem kunstværket: Dodekalitten. På en mark med udsigt til Smålandshavet er skabt et syngende monument, som skal give alle en oplevelse af storhed (Lolerne - legenden om et sagnfolk, der slog sig ned på Lolland), fortid, nutid og ikke mindst fremtid. Monumentet, som med tiden kommer til at bestå af 12 syngende stenstøtter, hver 7-9 m høje, 7 stenstøtter er udhugget som hoveder, alle vendt mod centrum af en cirkel med 38 m indvendig diameter. Under en kreds af siddesten er indbygget et 12-kanal lydanlæg, som lader rumlig elektroakustisk sang, musik og lyd, skabt til stedet, klinge i intervaller i døgnets lise timer året rundt. Stedet er et fantastisk skue med udsigt over Smålandshavet.

Hjemtur - afg. Kragenæs kl. 16.15. Vi er med ankomst kl. 19.00 tilbage i Kværndrup.

Pris kr. 200. Tilmelding fra 1. juli hos Poul Toudal Frandsen - tlf. 62 27 17 81.

På grund af covid-19 restriktionerne er Lokalhistorisk Arkiv desværre lukket.

Vi åbner igen, når restriktionerne lempes. Nærmere aftale med arkivlederen.

På gensyn.

Udgivelsen af bogen Håndværk og handel i Gislev i 1940'erne og 1950'erne er støttet af Dansk Lokalhistorisk Forening med kr. 5.000,-. 

Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne siger tak for støtten.

En af Dansk Lokalhistorisk Forenings vigtigste opgaver er netop at yde økonomisk og praktisk støtte til lokalhistoriske publikationer. Man kan læse mere om foreningen på deres hjemmeside www.dansklokalhistoriskforening.dk 

Bogen kan købes ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup i åbningstiden (1. og 3. onsdag i måneden) kl. 16 -20 eller ved henvendelse til Else Hviid, Ravndrupvej 6, 5854 Gislev.

Pris for medlemmer kr. 75,-

Pris for ikke-medlemmer kr. 100,-

Køb og afhentning kan aftales nærmere på tlf. 6229 1626 eller 2982 7818

Aktivitetsoversigt 2021(-2022)

Klik i menuen på Aktiviteter

 

Rullegardiner med motiv  

Klik i menuen på Den Faberske Samling → Rullegardiner med motiv og se 46 rullegardiner, der er lagt ud på hjemmesiden. Det er vores håb, at der kan opstå interesse for gardinerne, så vi måske efterhånden kan få mere viden om det enkelte gardin.

 

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjemmeside

 

Lokalhistorisk Forening dækker de tre sognekommuner: Gislev, Kværndrup og Ryslinge, som i 1970 blev til Ryslinge Kommune. Ved den seneste kommunalreform i 2007 er Ryslinge Kommune blevet en del af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Lokalhistorisk Forening blev etableret i 1973 på et møde i Ryslinge Forsamlingshus. Af protokollen fremgår det: "Baggrunden for initiativet er, at der ikke mindst i det midtfynske område gennem tiderne har udfoldet sig et stærkt og mangeartet foreningsliv, ligesom der på egnen findes mange levende interesserede ældre mennesker, som endnu kan huske vigtige træk af sognenes historie og det folkelige liv, der har været her. Alt dette fandt initiativtagerne burde bevares for efterslægten, og at det var af særlig betydning netop i en tid, hvor traditionerne opløses, livs- og samfundsmønstre forandres."

Siden opdateret den 30. juni 2021

 

 

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk