Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Denne side indeholder links til andre historiske sider, men for god ordens skyld skal det nævnes, at dette er en linksamling, og at Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne ikke er ansvarlig for aktualiteten og indholdet på de enkelte sider.

Diverse:

Historisk Atlas: historiskatlas.dk

Historisk Samfund for Fyn: histfyn.dk

Historieportalen fynhistorie: fynhistorie.dk

Skalk: skalk.dk

Dansk Lokalhistorisk Forening: dansklokalhistoriskforening.dk

Sammenslutningen af Lokalarkiver: danskearkiver.dk

Fynske billeder: FynskeBilleder.dk

Historisk Billedarkiv: danskebilleder.dk

Statens Arkiver: sa.dk

Din genvej til ejendomme i Danmark: ois.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen: kms.dk

Siden Saxo (Tidsskrift som udgives af Statens Arkiver): sidensaxo.dk

Dansk Folkemindesamling: dafos.dk

Nationalmuseet: natmus.dk

Det Kongelige Bibliotek: kb.dk/danmarksetfraluften/

Kulturarv: kulturarv.dk/1001fortaellinger/

Indgangen til din danmarkshistorie: arkiv.dk

 

 

Faghistorie:

Dansk Historisk Fællesråd: historieonline.dk

Den Jyske Historiker: denjyskehistoriker.dk

Fortid & Nutid (tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie):   historie-online.dk/udgiv/fortid/default.htm

Historisk Tidsskrift: historisktidsskrift.dk

1066: 1066.dk

Slægtsforskning:

myheritage.dk

arkiv.dk

På sporet af slægten: paasporetafslaegten.dk

familytreemaker.dk

historie-online.dk/slaegtsforskning/index/htm.

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase: danpa.dk  (Privatarkiver for personer, virksomheder, foreninger og institutioner.)

Det Danske Udvandrerarkiv: emirach.dk/home.php3.

Arkivalier på Statens Arkiver: daisy.dk

Dansk Demografisk Database: dda.dk   (Personnavne i folketællinger og kirkebøger.)

Statens Arkiver: arkivalieronline.dk  (Personnavne i folketællinger og kirkebøger)

Lokale sider i de tre sogne

Egeskov Markedsforening: egeskovmarked.dk

Egeskov Møllelaug:  egeskov-moelle.dk

Gislev Lokalråd: gislevlokalråd.dk

Kværndrup: kvaerndrup.info/

Ryslinge Lokalråd: ryslingelokalraad.dk

Lørup Beboerforening: lørup.dk

Sandager Beboerforening: sandager-beboerforening.dk

Trunderup Bylaug: trunderup.dk

Lokalhistoriske wiki'er

Helsingør Leksikon: helsingorleksikon.dk

Nørrebro lokalhistorie kort: noerrebrolokalhistorie.dk/kort/

Lokalhistorisk projekt på Wikipedia: da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lokalhistorie

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk