Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

"På befrielsesaftenen den 4. maj mødtes 85-90 deltagere foran biblioteket i Kværndrup. Edvin Larsen fortalte om Mindestenen, hvorefter man gik ind i biblioteket og så på en udstilling med lokale billeder og effekter fra besættelsestiden. En meget fin udstilling, som Lone og Edvin Larsen havde organiseret.

Derefter gik alle i kælderen, hvor hver en stol, taburet og trappetrin var besat. Edvin Larsen havde fået 7 ældre fra Kværndrup, Hans Skjerning, Erling Hansen, Aase Larsen, Gunnar Rasmussen, Sigurd Strandholdt, Jørgen Jørgensen og Edvard Holm til at berette om, hvordan de som børn og unge oplevede 9. april 1940, besættelsestiden og befrielsesaftenen den 4. maj 1945. Der blev fortalt levende om mørklægning, rationering og mange andre dagligdags ting, men også med betoning af, at dagligdagen i et mindre samfund på landet ikke var voldsomt ændret af besættelsen.

Det daglige arbejde fortsatte næsten uændret, om end der var ubehagelige episoder. I den mere muntre ende fortalte flere af de ældre herrer om deres erfaringer med hjemmelavet tobak. Det kunne i nogle tilfælde fjerne lysten til tobak.

Der blev også fortalt om en række jøder, som opholdt sig på ejendomme i sognet, mens de ventede på at komme til Sverige. En af fortællerne fortalte med stor glæde om, at familien havde bevaret kontakten med den jødiske flygtning og hans familie helt op til i dag.

Det var en mageløs aften, hvor de ældre fortællere gjorde en næsten glemt tid levende for de tilstedeværende. Arrangementet var et led i Brug din by ugen, hvor lokalhistorie og bibliotekets rammer gik op i en højere enhed.

Det var mageløst."

Poul Toudal

Foto: Kjeld Toftelund Larsen

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk