Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Tilsyn med samlingen udføres af en udviklings- og formidlingsgruppe bestående af:

I. Søgaard Andersen (Fhv. direktør for Den Faberske Fond)

Flemming Dalskov (tidl. medarbejder på Faber)

Elsebeth Trankjær (tidl. medarbejder på Faber)

Runa Fjeldstad (Lokalhistorisk Forening)

Poul Toudal Frandsen (Lokalhistorisk Forening)

Edvin Larsen (Lokalhistorisk Forening)

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk