Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Trods en kølig sommeraften var 60 mødt op til byvandringen i Ryslinge. Af to veloplagte og velforberedte guider, Runa og Peder Fjeldstad blev forsamlingen ledt fra Kirkevænget via Rødamsvej til Præstegården.

Foto: Karl Top

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk