Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Her følger en fortegnelse over samtlige artikler (med forfatterangivelse), som har været bragt i BYHORNET fra 1973 og fremefter til dags dato.

BYHORNET 1973-1

Thomsen Bodil                     Byhornet i september  (1)    

 

BYHORNET 1974-4,5,6

Jensen C. /Thomsen Bodil   Udskiftning i Gislev og Holme byer (4)

Siggaard Ida S.                    Lidt om kroholdet i Gislev (5-6)

Sørensen Nyholm Svend     Egeskov Marked (5)

 

BYHORNET 1975-1,2,3,4

Blok J. Viktor                        Til skolefrihedens venner/uvenner (2)

Jansen Henrik M.                  Byhornet (1)

Jensen Kjær Lisbeth             Et fund i Sandholtgårds mose (1)

Skjold Per                              Et beskedent bidrag til Byhornet (1)

Stendevad Johan                  Landsbyen i gamle dage (3-4)

Sørensen Nyholm Svend      Blodgildet i Kværndrup Præstegård (2)

Sørensen Nyholm Svend      Fra tefonens barndom (3)

 

BYHORNET 1976-1,2,3

Busk Inger                             Ravndrup remse (3)

Dombernowsky L. Jansen     Kraghs Hospital i Kværndrup (1)

Dombernowsky L. Jansen     Kristen Kolds hus (genudgivet 2002)  (1)

Dombernowsky L. Jansen     Herskaberne Tøystrup og Krumstrup 1787 og 1801 beslyst af fortællinger (2)

Siggaard Ida S.                      Svar vedr. Ravndrup remsen (3)

Sørensen Nyholm Svend       Pesttjørnen (1)

Sørensen Nyholm Svend       Pastor Coldings advarsel mod kortspil (2)

Sørensen Nyholm Svend       Lørup Friskole (2)

 

BYHORNET 1977-1,2,3

Andersen Erik                        Sådan fik Ryslinge sit landbohus (3)

Andreassen J.P.                    Kirkebogsstudier (2)

Balle-Pedersen Margretha    De folkelige bevægelser (3)

Christensen Erland P.        Hovedgård & landsbyer i egnen omkring Ryslinge (2)

Danielsen Hans Fr.               Vandforsyning i Ryslinge (3)

Danielsen Michael                Træk fra Ryslinge Valgmenigheds historie (3)

Dombernowsky L. Jansen    Herregårdskapellet på Raunholt (1)

Dombernowsky L. Jansen    Apropos Kværndrup bylov (2)

Holm Jørgen                         En ca. 9000 år gammel hjort (2)

Holm Jørgen                         Ikke de store fund (2)

Jansen Henrik M.                 Bevaring af skole (3)

Jørgensen Karl                     Dagligliv i Norden for ca. 100 år siden (3)

Siggaard Ida S.                    En kræmmerhandel i Gislev (3)

Sørensen Nyholm Svend    Trunderup Andelsmejeri (1)

Sørensen Nyholm Svend     Byloven i Kværndrup (2)

 

BYHORNET 1978-1,2

Abrahamsen Alfred               Den stridbare præst (2)

Mose Kristian                        Stednavne (2)

Sørensen Nyholm Svend      Monumentet i Ryslinge (1)

Sørensen Nyholm Svend      Jens Jensen fra Trunderup (1)

Sørensen Nyholm Svend      Dansk Kvindesamfund i Gislev (1)

Sørensen Nyholm Svend      Niels Jensen (2)

Sørensen Nyholm Svend      Ravndrups Byhorn (2)

Sørensen Nyholm Svend      Kvindelig Valgret (2)

 

BYHORNET 1979-1,2

Gårde-Hansen John              Kværndrup Kirke (1)

Jørgensen Karl                      Alfred Larsen fotæller 1978 (2)

Ljungkvist Carsten                 Kapellet i Lørup (2)

Sørensen Nyholm Svend       Niels Kjær (2)

Sørensen Nyholm Svend       Gudelige forsamlinger (2)

 

BYHORNET 1980-1,2

Dombernowsky L. Jansen       Smedien i Lørup (1)

Lindegård Per                          Eskelund (1)

Mose Kristian                           Udskiftningen i Trunderup (1)

Sørensen Nyholm Svend         De kommunale arkiver (2)

Sørensen Nyholm Svend         Aktiehønseriet (2)

Sørensen Nyholm Svend         Skoleforhold i Ryslinge (2)

 

BYHORNET 1981-1,2

Andreassen J. P.                      En gravsten i Gislev (2)

Dombernowsky L. Jansen        Tugthuskandidater (1)

Rasmussen B. /Jensen Connie Dræbte sin svigermor (2)

Skovrup Kristian                        Erindringer (2)

 

BYHORNET 1982-1,2

Andreasen Anna                        Kværndrup Bryggeri (1)

Hansen Jørgen                          Pastor Hjort (2)

Skovrup Kristian                        Erindringer (1)

Sørensen Nyholm Svend          Kværndrup sogns Ungdomsforening (2)

 

BYHORNET 1983-1,2

Dombernowsky L. Jansen         Landsbyvedtægter (Kværndrup bylov) (2)

Hansen Jørgen                          Fra mejetøj til mejetærsker (1)

Overby Sara                              Hans Jørgen Ølkusk (2)

Sørensen Nyholm Svend          Tanker i et arkiv (1)

Sørensen Nyholm Svend          Foreningens opgaver (2)

 

BYHORNET 1984-1,2

Dombernowsky L.Jansen          Lykkesholm Hovedgård 1780érne (1)

Sørensen Nyholm Svend          Byvandring i Trunderup for 100 år siden (2)

Sørensen Nyholm Svend          Ryslinge Håndværkerforening (2)

Thomsen Rørdam Bodil            Ryslinge sogn i 1700-tallet (1)

 

BYHORNET 1985-1,2

Egelund Helge                           Lokalhistorisk Forening for Ryslinge Kommune Før og Nu (2)

Hansen Arne                             Skulptur på afveje (1)

Hansen Jørgen                          Roeavl før og nu (1)

Sørensen Nyholm Svend           Karen Brandts Mindebog (1)

Sørensen Nyholm Svend           Kristian Appel (1)

Sørensen Nyholm Svend           Kværndrup Afholdsforening (1)

Sørensen Nyholm Svend           Egeskov Mølle (2)

Westergård Georg                     Minder fra Sandager (2)

 

BYHORNET 1986-1,2

Andersen Else Marie                  Ryslinge Bibliotek 1838-1986 (2)

Egelund Helge                            Egeskov Mølle (2)

Hansen Arne                               Den røde Ko (1)

Jansen Henrik M.                        Kværndrup/Qverndrup hospital (2)

Jørgensen Karl                            Fortegnelse over kassettebånd (12 år) (1)

Sørensen Nyholm Svend            Elforsyning i 100 år (1)

Sørensen Nyholm Svend            Indre Mission (1)

Sørensen Nyholm Svend            Udgravningerne i Kværndrup (2)

Sørensen Nyholm Svend            Skjolddans (2)

 

BYHORNET 1987-1,2

Dombernowsky Lotte                   Egeskovs Bibel (2)

Egelund Helge                             Karl Jørgensen (2)

Jacobsen Jørgen Anders             En Sandagerdrengs erindringer (1-2)

Stendevad Johan                         Sølt & Omegns Elektricitetsforsyning (1)

Sørensen Nyholm Svend             Stavnsbånd Jubilæum 1788 - 1988 (1-2)

 

BYHORNET 1988-1,2

Hansen Arne                                 Kristian Hansen Højagergård (2)  

Holten Lise                                    Emil Hansen (1)

Jacobsen Jørgen Anders              En Sandagerdrengs erindringer (1)

Stær Niels Christian                      De gamles hjem i Kværndrup (2)

Sørensen Nyholm Svend              Gislev Sogns Historie 1 (2)

 

BYHORNET 1989-1,2

Jacobsen Jørgen Anders              En Sandagerdrengs erindringer (1)

Jensen Connie                              Johanne og Hans Larsen (1)

Sørensen Nyholm Svend              Gislev Sogns Historie 2 (1)

Sørensen Nyholm Svend              Der skrives historie (2)

Sørensen Nyholm Svend              Stationsbyen (2)

 

BYHORNET 1990-1,2

Hansen Jørgen                              Snelaug og Snefoged (2)

Hansen Jørgen                              Den spanske syge (2)

Holten Lise                                    Gislev Sogns Historie (1)

Jensen Connie                              Smeden i Fjellerup (2)

Sørensen Nyholm Svend              Kvindelig valgret (75 år) (1)

Sørensen Nyholm Svend              Mindesmærke for Kaptajn Evald Nielsen (1)

Sørensen Nyholm Svend              Gamle Mark- og Stednavne (1)

 

BYHORNET 1991-1,2

Jørgensen E./ Jensen Connie       Gislev Sogns Historie (2)

Sørensen Nyholm Svend              Postvæsenet under forandring (1)

Sørensen Nyholm Svend              Det gamle Trunderup (1)

Sørensen Nyholm Svend              Egeskov - Landsbyen, der forsvandt (2)

Sørensen Nyholm Svend              Kværndrup Salonskydeklub (2)

Sørensen Nyholm Svend              Nazaretkirken 125-års jubilæum (2)

Sørensen Nyholm Svend              Registrering af skolebygninger (2)

 

BYHORNET 1992-1,2

Haahr Ullerup Anna                       Raastrup Kursted (beg. i Gislev) (2)

Hansen Jørgen                              Brandfoged i Fjellerup (2)

Jørgensen E./Jensen Connie        Gislev Sogns Historie - gruppenyt (1)

Nielsen Grønvald                           Erindringer fra Krumstrup Mølle (1)

Sørensen Nyholm Svend               Udskiftningen i Trunderup ((2)

Sørensen Nyholm Svend               Idrætshistorie (2)

Sørensen Nyholm Svend               Trunderup Savværk (1)

 

BYHORNET 1993-1,2

Hansen Thule Kristian                     Gislev Bibliotek i 75 år (2)

Jensen Johannes                            Køretur gennem  Gultved & Strarup (1)

 

BYHORNET 1994-1,2

Hansen Arne                                   Fløjte Emil (2)

Jensen Connie                                Læge & Forsker J.P. Andreassen (1)

Johannessen Kåre                          Vikingerne indtager Ryslinge (2)

Jørgense Møller Bjarne                   Pioner og Lokomotiv (A. Poulsen) (1)

Jørgensen Esther                            Regnskabsbøger anno 1909-1928 (2)

Stendevad Johan                            Absolution - Introduktion - Konfirmation (1-2)

Sørensen Nyholm Svend                 Byvandring i Trunderup (1-2)

 

BYHORNET 1995

Hansen Anders                               Fra en ande tid

Hansen Erling                                 Egeskov Marked

Holdt Viggo                                     A/S Chr. Fabers Fabriker 1

Jensen Connie og Ester                 Gislev Samlemappen

 

BYHORNET 1996

Hartmann Niels                                Den gamle Landsbylov i Kværndrup

Holdt Viggo                                      A/S Chr. Fabers Fabriker 2

Jensen Connie                                 Gislev Sogns Historie

Jørgensen Otto                                Krumstrup mølle brænder

Sommer Leo                                    Da skolen brændte

 

BYHORNET 1997

Larsen Aase                                     Bestyrelsen på "Studietur"  

Malmos Inge                                    Kværndrup Sogns Historie

Nielsen Møller Erik                          Egeskov by-billedtekster

Stendevad Johan                            Gislev Sognefilm

 

BYHORNET 1998

Asmussen Marianne                        Levende lokalarkiver

Hansen Mogens C.                         Et 125 års jubilæum

Jansen Henrik M.                            Jubilæumstale ved Lokalhistorisk Forenings 25-års jubilæum

Jensen Connie                                Tyende-protokol

Stendevad Johan                            Rettelser og tilføjelser til beskrivelsen af sognefilmen for Gislev 1949

 

BYHORNET 1999

Asmussen Marianne                        Introduktion til lokalhistoriker Erik Hansen (1896-1944), Sandager

Asmussen Marianne                        Arkibas - lokalarkivernes eget EDB-system

H... Erik                                            Lidt om kommunal administration

Stendevad Johan                             John Stendevads beretning

Thomsen Per O.                              Opsigtvækkende fund af metalværksted fra romersk jernalder i Kværndrup

 

BYHORNET 2000

Asmussen Marianne                         "På Laundrup Mark, der ligger en gård"

Hansen Mogens C.                           Ravndrup Mændenes pantes for Skolelærer Løn 1822

Jensen Hans                                     Omkring Holmebækken -Lege fra min barndom

Jørgensen Otto                                 Hyldebær

Stendevad Johan                              En opringning

 

BYHORNET 2001

Asmussen Marianne                          En onsdag på lokalhistorisk arkiv i Gislev, forår 2001

Asmussen Marianne                          Kværndrup. Portræt af et landsogn år 2000 (anmeldelse)

Bramming Torben                              Historisk Værksted i Ryslinge

Hansen Mogens C.                            Ravndrups bymænd og deres bystævne

Hansen Thora                                    Med Hagen på butiksdisken - Drengeår 1928-1944

Stendevad Johan                               Beretning foranlediget af at se på et matrikelkort

 

BYHORNET 2002

Hansen Bartholin Vivian                     Hvad de gamle aviser gemte

Karlsen Winnie                                   Ad mærkelige veje

Karlsen Winnie                                   Cykeltur i samarbejde med Svendborg Museum

Larsen Aase                                       Lidt om arkivets arbejde i år 2001

Nielsen Jens                                       Ryslinge Sangkor 100/125(?) år

Stendevad Johan                               Frida Nielsens kogebog - Mad for 100 år siden

 

BYHORNET 2003

Hedegaard Esben                              Midtfynsk byggeskik på udskiftningstid

Hviid Else                                           Hvad min spisestue kan fortælle

Jensen Inge                                       Et interview med Laurits Toft

Karlsen Winnie                                  Gislev Husflidsforening

Nielsen Jens                                      Thorvald Aagaard 1877 -1937

                                

BYHORNET 2004

Hansen Mogens C.                            Gislev under den ande  verdenskrig

Jensen Inge                                       Når ende god...

Jørgensen Otto                                  Om mine bedsteforældre skrædder Niels og Maren Jørgensen i Ryslinge

Karlsen Winnie                                   Ryslinge Teglværk i Fjellerup

Povlsen Vagn                                     Cykeltur i Kværndrup og Trunderup

Schou Claus                                       Blind musiker jagede voldsmand på flugt

Andersen Else Marie                          Festtalen, der blev til en nekrolog - Ryslinge Bibliotek 1979 - 2004

 

BYHORNET 2005

Jørgensen Otto                                   Om min oldefar - væver og biavler Jørn Isaksen

Karlsen Winnie                                    Ryslinge Kro

Larsen Edvin                                       Tæt på krigen 1864...  Efter Henrik Nielsens (Nordtorps) breve

Poulsen Bodil                                      Udflugt til Ladbyskibet

Steenskjold-Sjøgren Sune                  Ryslinges jernalder og vikingetid - hvad Maegårdens jorde gemte

 

BYHORNET 2006

Beck Malene                                        Arkæologiske udgravninger i forbindelse med anlæg af motorvej

Jørgensen Otto                                    Af Min farbroder Peder Jørgensens erindringer som "Tyende"

Jørgensen Otto/Skarvil Finn                Byvandring i Ryslinge med museumdirektør Esben Hedegaard

Larsen Edvin                                       Tiden der fulgte - efter 1864. Efter Henrik Nielsens (Nordtorps) breve

Larsen Edvin                                       Tur i Egeksov Slotspark med slotsgartneren

 

BYHORNET 2007

Balslev Povl Chr.                                 Thorvald Aagaard og den folkelige sang

Greve Ruth                                          Ida Elsted fortæller om gården, der forsvandt

Frandsen Toudal Poul                         Byvandring 1 i Kværndrup med Ruth Greve og Edvin Larsen

Hansen Mogens C./Larsen Edvin       Oversigt over tdligere artikler i BYHORNET (1973-2006)

Hviid Else                                            Foredrag om Romsø - Kirsten og Leif Hansen

Jørgensen Otto                                   Blikkeslager Peder Jørgensen, Ringe fortæller

Jørgensen Otto/Steffensen Mette       Indvielse af Lokalhistorisk Arkiv den 11. marts 2006

Larsen Edvin                                       Kroerne i Kværndrup

Larsen Edvin                                      "Hvad er det for en snakke-". Om danske kirkeskibe - foredrag af Henning Thalund

Riber Keld                                           Flytning af arkiv

 

BYHORNET 2008

Greve Ruth                                         Minderne har man da lov at ha´

Greve Ruth                                         Byvandring 2 i Kværndrup med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen

Jørgensen Otto                                  Erindringer fortalt af P.K. Hansen, Sølt

Larsen Edvin                                      Hvordan formede livet sig til daglig i Qverendrup på fælleskabets tid?

Larsen Edvin                                      www.lokalhistoriskforening-g-k-r.dk (http://www.lokalhistoriskforening-g-k-r.dk)

Nielsen Birthe                                    "Bonden fra Ringe - Helten fra Torsted"

Poulsen Bodil                                     Byvandring i Fjellerup med Winnie Karlsen og Hans Buch Rasmussen

 

BYHORNET 2009

Frandsen Toudal Poul                        Aftægtskontrakter

Jørgensen Otto                                   Seng og soveskik på landet i slutningen af 1800-tallet

Jørgensen Otto                                   Mejerier i Gislev 1884-1982

Jørgensen Otto                                   Byvandring 3 i Kværndrup med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen

Jørgensen Otto                                   Aftenvandring på Svendborg Assistens Kirkegaard med kirkegårdsinspektør Tommy Christensen

Larsen Edvin                                       Fallegaard - matr. nr. 25a - Kværndrup by og sogn

Larsen Edvin                                       Historien om Gislev Rejser v/direktør Mogens Andersen, Gislev

Larsen Edvin                                       Åbent hus arrangement på Arkivet i Kværndrup

Riber Keld                                           Lægeboligen i Gislev

 

BYHORNET 2010

Frandsen Toudal Poul                         Tur til Brahetrolleborg

Jørgensen Otto                                    "Om søndagen og kirkegangen" efter Peder Jørgensens barndomserindringer

Karlsen Winnie                                     Landboreformerne og Skavagergård, Gislev

Larsen Edvin                                        Falle Mølle

Larsen Edvin                                        Foredrag: Historien om Chr. Fabers Fabriker 1900-2000 v/direktør I. Søgaard, Den Faberske Fond

Nielsen Peter                                        Lokalhistorie når det er allerbedst - og så endda en kold og blæsende...

Riber Keld                                            Om årets gang i Ryslinge i gamle dage (1)

 

BYHORNET 2011

Frandsen Toudal Poul                           Om befrielsesaftenen den 4. maj

Frandsen Toudal Poul                           Om turen til fængelsesmuseet Søbysøgaard

Jørgensen Otto                                      Om slagtninger og pølsegilder på Midtfyn

Karlsen Winnie                                       "Eriksminde" - en fæstegård under "Lykkesholm" matrikel 44, Dongsvej

Larsen Edvin                                          Om Faldegårds tidligste beboeres liv og levned

Larsen Edvin                                          Om formidling af de tre sognes kulturarv

Larsen Edvin                                          Om foredraget: Historien om Egeskov

Riber Keld                                              Om årets arbejder i gamle Ryslinge (2)

Riber Keld                                              Se, hvad vi har i arkivet!

 

BYHORNET 2012

Fjeldstad Runa                                       En hilsen fra fortiden

Fjeldstad Runa                                       Historien bag billedet - en fastelavnsridning i 1950'erne

Fjeldstad Runa                                       Den digitale byvandrig i Ryslinge

Frandsen Toudal Poul                            Tur til Egeskv Mølle

Jørgensen Otto                                       Samtale mellem købmand Alfred Jørgensen, Ryslinge og Niels Thomsen

Jørgensen Otto                                       Peder Jørgensens erindringer om død og begravelse i begyndelsen af 1900-tallet

Jørgensen Otto                                       Besøg i Gislev Kirke

Larsen Edvin                                           Rasmus Christiansen (1840-1928), Brænderupgaard

Nielsen Peter                                          TAK SKAL I HAVE, jer i Lokalhistorisk Forening

 

BYHORNET 2013

Fjeldstad Runa                                        Om børnehjemmet Vesterbo i Ryslinge og personerne omkring det

Fjeldstad Runa                                        Filmaften i Den Faberske Samling

Fjeldstad Runa                                        Besøg på Hestehavegårds Hverdagsmuseum

Fjeldstad Runa                                        Frivillig fredag i Ryslinge

Frandsen Toudal Poul                             Besøg i Odense Domkirke

Jørgensen Otto                                       Om indsamling af planter og bær

Jørgensen Otto                                       Fra en samtale med stenbjergmølleren Aksel Madsen

Jørgensen Otto                                       Virksomhedsbesøg hos Four Design - tidligere Birkemose A/S Gislev

Larsen Edvin                                           Et tilbageblik - indeholdende historien om Lokalhistorisk Forening

Nielsen Peter                                          Byvandring i Kværndrup

Riber Keld                                               Om årets arbejder i gamle Ryslinge (3)

 

BYHORNET 2014

Andersen A.P.                                          Fotodokumentation i lokalhistorisk perspektiv

Braagard Lonnie / Andersen Frank          Byvandring i Kværndrups industrikvarter

Fjeldstad Runa                                         Bomhuset

Fjeldsteád Runa                                       Filmaften i Den Faberske Samling,den 8. april 2013

Fjeldstad Runa                                         Besøg på Tøystrup Gads, den 27. juni 2013

Fjeldstad Runa/ Jørgensen Otto              RyslingeDagen og foreningsmarked i Gislev

Frandsen Toudal Poul                             Byvandring i Dalshuse

Frandsen Toudal Poul                             Virksomhedsbesøg hos One Wood Furniture i Kværndrup

Jørgensen Otto                                        At spille "Nikle" om hasselnødder

Jørgensen Otto                                        Byvandring i Gislev

Larsen Edvin                                           Kværndrups ændring fra landsby til stationsby i perioden 1860-1960

Riber Keld                                               Om årets arbejder i gamle Ryslinge (4)

 

BYHORNET 2015

Andersen Dalskov E.& Mogens           Byvandring i Gislev den 26. maj 2014

Fjeldstad Runa                                     Filmaftener i den Faberske Samling den 30. januar og 3. april 2014

Fjeldstad Runa                                     RyslingeDagen den 7. september 2014

Fjeldstad & Jørgensen                         Fotos fra foreningsmarked i Gislev Hallen den 11. oktober 2015

Frandsen Toudal Poul                         Byvandring i Ryslinge den 16. juni 2014

Frandsen Toudal Poul                         Tur til Møntergården og Nyborg Slot i 2014

Jensen Karen & Tjørnelund Jens        Om folkeskolen i Ryslinge Sogn

Jørgensen Otto                                    Filmaften på Nørrevænget de 17. februar 2014

Larsen Edvin                                       Skolelove i Danmark

Larsen Edvin                                       Om folkeskolen i Kværndrup Sogn

Larsen Edvin                                       Det skete i 2014

Lillemose Torben                                 Om folkeskolen i Gislev Sogn

Mogensen Jens                                   Byvandring på cykel i Kværndrup Vænge den 5. maj 2014

Riber Keld                                            Om årets arbejder i det gamle Ryslinge (5)

 

BYHORNET 2016

Andersen Søgaard I.                          Byvandring i Ryslinge den 8. juni      

Christensen Karen                             Barndomserindringer på "Damhave" (nuv. Sandagervej 17)

Fjeldstad Runa                                   Filmaften i Den Faberske Samling den 9. marts

Fjeldstad Runa                                   Ryslingedagen den 6. september

Frandsen Toudal Poul                        Virksomhedsbesøg på Maskinfabrikken SMEL  

Høgh Aase                                          Byvandring i Gislev den 18. maj

Jørgensen Otto                                   Elektriciteten kommer til Gislev  

Jørgensen Otto                                   Gislev by Night and Day den 8. oktober

Kjeldsen Ingrid                                    Fra orgelbænken - 100 år med den aagaardske tradition

Larsen Edvin                                       Bakkelunden - en oase i Kværndrup by

Larsen Edvin                                       Det skete i 2015

Larsen Edvin                                       Markedsdag i Kværndrup Hallen den 9. maj

Larsen Edvin                                       Arkivernes dag den 14. november

Mogensen Jens                                   Byvandring i Gultved den 4. maj  

Riber Keld                                            Om årets arbejder i det gamle Ryslinge (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

BYHORNET 2017

Fjeldstad Runa                                   Et hus gennem 100 år

Fjeldstad Runa                                   Filmaften i Den Faberske Samling

Fjeldstad Runa                                   RyslingeDagen

Fjeldstad Runa                                   Gislev by Day

Frandsen Poul Toudal                        Byvandring i Sandager

Jensen Karen                                     Byvandring i Ryslinge

Jørgensen Lisbeth                              Besøg på CAI

Klausen Holger                                   Tur til Ørbæklunde

Larsen Edvin                                       Pakhuset - Svendborgvej 19

Larsen Edvin                                       Det skete i 2016

Larsen Edvin                                       Arkivernes dag

Riber Keld                                           Om årets arbejder i gamle Ryslinge (7)                                

Sørensen Lars Skov                           Anmeldelse af bogen Egeskov Mølle af Edvin Larsen                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             

BYHORNET 2018                                     

Fjeldstad Runa                                    Et rids af et aktivt præsteliv i Ryslinge fra 1931-36

Fjeldstad Runa                                    Rettelse/tilføjelse til  BYHORNET 2017  

Fjeldstad Runa                                    RyslingeDagen  

Frandsen Toudal Poul                         Den Faberske Samling

Frandsen Toudal Poul                         Tur til Magelund Voldsted

Jørgensen Otto                                    Byvandring i Gislev/Sølt  

Jørgensen Otto                                    Gislev by Day

Larsen Edvin                                        Kværndrup Scene - hvad er det?

Larsen Edvin                                        Det skete i 2017                                                                  

Larsen Edvin                                        Anmeldelse af bogen "En Kværndrupdrengs Erindringer" af Leif Witt   

Larsen Edvin                                        Arkivernes dag   

Mogensen Jens                                    Byvandring i Kværndrup                                                                                                          

Trankjær Elsebeth                                Byvandring i Ryslinge        

     

BYHORNET 2019

Fjeldsted Runa                                      "39 år i en hvepserede"

Fjeldstad Runa                                      RyslingeDagen

Frandsen Toudal Poul                           Arkivmedarbejder Winie Karlsen

Hviid Else og Tanderup Inge                 Byvandring i Gislev - Ravndrup

Jørgensen Otto                                      Gislev by Day

Larsen Edvin                                          Foreningen "Frem" (1912-1917) - Kværndrups første borgerforening

Larsen Edvin                                          Det skete i 2018

Larsen Edvin                                          Om byhornet

Larsen Edvin                                          Arkivernes dag                               

Mogensen Jens                                      Byvandring i andelsbevægelsens fodspor - Kværndrup

Riber Keld                                               Samtale med 95-årige Asta Egdal

Simonsen Kaj                                          Byvandring i Lørup by

Tanderup Inge og Carl                            Bystævnet i Ravndrup - 100 år    

       

BYHORNET 2020

 Fjeldstad Runa                                       En fortælling om Dagmar Tornøe og Foto-Atelieret i Ryslinge

 Fjeldstad Runa                                       Filmaften i Den Faberske Samling

 Fjeldstad Runa                                       Byvandring i Ryslinge

 Fjeldsted Runa                                       RyslingeDagen 2019

 Frandsen Poul Toudal                            Husmand i Pennsylvanien

 Frandsen Poul Toudal                            Medlemsudflugt til Langelandsfortet og Fiskeriets Hus i Bagenkop

 Jensen Gerda                                        Det daglige arbejde i Lokalhistorisk Arkiv

 Jørgensen Otto                                      Gislev by Day

 Larsen Edvin                                          Om dyrlæge og folkemindesamler Peder Jensens liv og levned (1846-1913)

 Larsen Edvin                                          Kværndrup Bageri - ejendommen Svendborgvej 37

 Larsen Edvin                                          Det skete i 2019

 Larsen Edvin                                          Ny bog om Gislev - recption i Gislev Forsamlingshus

 Larsen Edvin                                          Arkivernes dag

 Mogensen Jens                                      Cykeltur til fortidsminderne ved Lykkesholm

 Riber Keld                                               Dagbog fra Tre-årskrigen (1848-1851) 

 

 BYHORNET 2021 

Fjeldstad Runa                                         Med skitseblok og skolekridt

Fjeldstad Runa                                         Billeder fra Arkivet

Fjeldstad Runa                                         Digital byvandring fra det gamle Ryslinge 

Frandsen Toudal Poul                              Medlemsudflugt til "Grænselandet"

Hansen Ib/Larsen Edvin/Fjeldstad Runa:Det skete i 2020

Larsen Edvin                                            Forsamlingshuset - Kværndrup Sogns store stue

Larsen Edvin                                            Kværndrup Bryggeri

Larsen Edvin                                            Aflyste aktiviteter på grund af covid-19

 

BYHORNET 2022

Fjeldstad Runa:                                        Skulpturer og mindesmærker i Ryslinge Sogn

Frandsen Toudal Poul:                              Bogen om Chresten Faber

Frandsen Toudal Poul:                              Kirkegårdsvandring i Kværndrup

Frandsen Toudal Poul:                              Medlemsudflugt til Lolland

Jørgensen Otto:                                        Skulpturer og mindesmærker i Gislev Sogn

Hansen Ib/ Larsen Edvin/Fjeldstad Runa:Det skete i 2021

Larsen Edvin:                                            Skulpturer og mindesmærker i Kværndrup Sogn

Larsen Edvin:                                            Arkivernes dag 2021

Mogensen Jens:                                        Anmeldelse af "34 historiske fortællinger fra Kværndrup Sogn"

 

BYHORNET 2023

Fjeldstad Runa:                                          Fortegnelse over samtlige artikler (med fofatterangivelser) som har været bragt i Byhornet fra 1973 og til og med 2022

Fjeldstad Runa:                                          "Samarbejde med Sigurd Barrett"

Fjeldstad Runa:                                          Indledende kommentarer om Højagergård

Frandsen Toudal Poul:                               Årets udflugt til Vejle og Jelling den 14. august

Frandsen Toudal Poul:                               Arkivernes dag den 12. november

Hansen Ib:                                                  Kirkegårdsvandring i Gislev tirsdag den 17. maj

Hansen Ib/Larsen Edvin/Fjeldstad Runa:   Før og nu billeder fra de tre sogne

Hansen Ib/Larsen Edvin/Fjeldstad Runa:   Det skete i 2022

Hansen Kvistgård Inger:                             Erindringer fra "Højagergård", 1945-1963, (1)   

Larsen Edvin:                                              Et rids af foreningens historie fra 1973 til 2023

Mogensen Jens:                                         Virksomhedsbesøg hos snedkermester Peter Thuesen, Ryslinge Erhvervscenter

Thomsen Jørgen:                                       Lokalarkivet for den gamle Ryslinge Kommune 

Trankjær Elsebeth:                                     Veterandag på Café Fabers

   

BYHORNET 2024 

Fjeldstad Runa:                                           De tyske flygtninge på Ryslinge Højskole fra 1945-46

Frandsen Toudal Poul:                                Fra Arkivernes dag

Frandsen Toudal Poul:                                Fra foreningens 50-års jubilæm

Frandsen Toudal Poul:                                Ny vinge på Egeskov Mølle

Hansen Ib:                                                  Sandager Kohave - Et tilbageblik

Hansen Ib/Larsen Edvin/Fjeldstad Runa:   Det skete i 2023

Jørgensen Otto:                                          En beretning om min far Knud Ejnar Jørgensens liv og arbejde i Ryslinge

Larsen Edvin:                                              Gårdhistorie fra Trunderup by

Liengaard Lise-Lotte:                                  Cykeltur i Kværndrup Sogn i forbindelse med Kværndrup Ugen

Mogensen Jens:                                          Medlemsudflugt til Flugt-museet i Oksbøl og Aal Kirke lørdag den 26. august + "Når befrielsen kommer"                                                

                                                                                                                                                           

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk