Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Skiftedag i Lokalhistorisk Arkiv

Onsdag den 10. januar 2024 var der skiftedag i Lokalhistorisk Arkiv. Denne dag fratrådte Keld Riber efter godt og vel 20 år som arkivleder . Ligeledes fratrådte Inge Riber som arkivmedarbejder. I dagens anledning var arkivpersonale og bestyrelse samlet på arkivet til et par halve stykker. Samtidig tiltrådte Ebbe Andersen som arkivleder. Ebbe har hidtil været arkivmedarbejder.

Bestyrelsen siger tak til Inge og Keld Riber for 20 års arbejde i Arkivets tjeneste og velkommen til Arkivets nye leder Ebbe Andersen.

 

Foto: Edvin Larsen

Bogen om Chresten Faber udleveres gratis til alle medlemmer af Lokalhistorisk Forening samt Faber-veteraner. Det er et manuskript af Viggo Holdt fra 1980, som har ligget i Den Faberske Samling.

Lokalhistorisk Forening har i anledning af 10-året for overtagelsen af Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup, besluttet at udgive bogen.

 

"34 historiske fortællinger fra Kværndrup Sogn"

I forbindelse med 5772.Kværndrups 10-års jubilæum i 2020 har Lokalbladet støttet udgivelsen af en fin samling af Edvin Larsens lokalhistoriske artikler, som har været bragt i bladet gennem alle årene. 

Bogen er på 232 sider og indbundet.

Udgiver: Lokalbladet "5772.Kværndrup"

Oplag: 600 eksemplarer

Bogen kan købes: SuperBrugsen, Kværndrup,

Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup - Åbent den 1. onsdag i måneden fra kl.16-20. Bortset fra juli.

Egeskov Mølle, Grønnebjergvej 1A, 5772 Kværndrup. Tlf. 6227 2440

Pris: kun kr. 125,-

Eller ved henvendelse til bestyrelsesmedlem i Lokalbladet "5772.Kværndrup", Kaare Paludan, Paprikavænget 8, Kværndrup.

ISBN: 978-87-973528-0-9

Udgivelsen af bogen Håndværk og handel i Gislev i 1940'erne og 1950'erne er støttet af Dansk Lokalhistorisk Forening med kr. 5.000,-. 

Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne siger tak for støtten.

En af Dansk Lokalhistorisk Forenings vigtigste opgaver er netop at yde økonomisk og praktisk støtte til lokalhistoriske publikationer. Man kan læse mere om foreningen på dens hjemmeside www.dansklokalhistoriskforening.dk 

Bogen kan købes ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, 5772 Kværndrup i åbningstiden (1. og 3. onsdag i måneden) kl. 16 -20 eller ved henvendelse til Else Hviid, Ravndrupvej 6, 5854 Gislev.

Pris for medlemmer kr. 75,-

Pris for ikke-medlemmer kr. 100,-

Køb og afhentning kan aftales nærmere på tlf. 6229 1626 eller 2982 7818

Aktivitetsoversigt 2024 (-2025)

Klik i menuen på Aktiviteter

 

 

Rullegardiner med motiv  

Klik i menuen på Den Faberske Samling → Rullegardiner med motiv og se 46 rullegardiner, der er lagt ud på hjemmesiden. Det er vores håb, at der kan opstå interesse for gardinerne, så vi måske efterhånden kan få mere viden om det enkelte gardin.

 

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjemmeside

 

Lokalhistorisk Forening dækker de tre sognekommuner: Gislev, Kværndrup og Ryslinge, som i 1970 blev til Ryslinge Kommune. Ved den seneste kommunalreform i 2007 er Ryslinge Kommune blevet en del af Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Lokalhistorisk Forening blev etableret i 1973 på et møde i Ryslinge Forsamlingshus. Af protokollen fremgår det: "Baggrunden for initiativet er, at der ikke mindst i det midtfynske område gennem tiderne har udfoldet sig et stærkt og mangeartet foreningsliv, ligesom der på egnen findes mange levende interesserede ældre mennesker, som endnu kan huske vigtige træk af sognenes historie og det folkelige liv, der har været her. Alt dette fandt initiativtagerne burde bevares for efterslægten, og at det var af særlig betydning netop i en tid, hvor traditionerne opløses, livs- og samfundsmønstre forandres."

Siden opdateret den 16. maj 2024

 

 

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk