Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Aktivitetsoversigt 2018-(2019)

I løbet af 2018 vil der blive afholdt en filmaften for Faber-veteranerne i Den Faberske Samling.

Mandag, den 30. april kl. 19.00: Virksomhedsbesøg hos ØKO-stald i Ryslinge. Et familiekollektiv, der forsøger at være selvforsynende a la "Bonderøven" og netop har opstartet kaninavl. Er i gang med at bygge eget slagteri og gårdbutik. AFLYST!

Mandag, den 7. maj kl. 19.00: Byvandring i andelsbevægelsens tegn. Byvandring på cykel til Kværndrups 10 forhenværende og nuværende andelsforetagender med Poul Toudal og Edvin Larsen som guider. Start: Kirkepladsen. Turen holdes inden fra Kværndrup by. Der er mulighed for at følge byvandringen via bil. Afslutning i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej 3, hvor den digitale byvandring over de 10 andelsforetagender vil køre nonstop.

Tirsdag, den 29. maj kl. 19.00: Byvandring i Lørup by med Johannes Westergaard som guide.

Tirsdag, den 12. juni kl. 19.00: Byvandring på cykel eller bil på Ravndrupvej med Winni Karlsen, Else og Finn Hviid som guider. Mødested: Ved Grønbankegård, Ravndrupvej 28. Der gøres holdt flere steder på turen op til Gislev. Medbring kop. Foreningen giver kaffe og kage.

Søndag, den 2. september: RyslingeDagen

Lørdag, den 8. september: Gislev by Day

Lørdag, den 10. november: Arkivernes dag - Arkivet har åbent. Tidspunkt meddeles via hjemmeside, nyhedsbrev og annonce i MidtfynsPosten.

Onsdag, den 13. februar 2019 kl. 19.30: Generalforsamling i Kværndrup Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil historikeren, Carsten Egø Nielsen, Slagelse fortælle om "Pigerne på Sprogø".

Aktivitetsoversigt 2017-2018

Mandag, den 20. marts kl. 19.30: Filmaften i Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup. Filmaften om jernbanen fra Ringe til Nyborg. Fortæller: Jimmi Bisgaard, fotograf på filmen. Max. 25 personer. Tilmelding til Poul Toudal (tlf. 62 27 17 81).

Mandag, den 3. april kl. 19.00: Filmaften i den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup for tidligere Faber-ansatte.

Mandag, den 8. maj kl. 19.00: Byvandring på cykel til husmandskolonierne på Bukgårdsvej og i Vestermarken med Poul Toudal og Edvin Larsen som guider. Start: Kirkepladsen → Sønderhave → Bukgårdsvej → Cykelstien langs A8 → Vestermarken → Arkivet. Længde: 9 km. Der er mulighed for at følge byvandringen via bil, da der holdes flere stop på turen og fortælles. Afslutning i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej 3, hvor den digitale byvandring over turen vil køre non-stop.

Torsdag, den 1. juni kl. 19.00: Byvandring på cykel, til fods og i bil til Sølt og Råstrupvej med Winnie Karlsen og Emil Hansen som guider. Start: Holmevænget 2. Der gøres holdt flere steder på ruten. Foreningen giver kaffe og kage. Medbring kop.

Mandag, den 12. juni kl.19.00: Byvandring i Ryslinge på strækningen Hestehavevej med Runa og Peder Fjeldstad som guider.

Mandag, den 19. juni kl. 19.00: Besøg på Magelund Voldsted, hvor afdelingsleder Janus Møller Jensen, Nyborg Slot vil fortælle.

Lørdag, den 2. september: Gislev by Day

Søndag, den 3. september: RyslingeDagen

Lørdag, den 11. november: Arkivernes dag - Arkivet har åbent. Tidspunkt meddeles via hjemmeside, nyhedsbrev og annonce i MidtfynsPosten.                                                                                                                                                                                 Onsdag, den 14. februar 2018 kl. 19.30: Generalforsamling i Ryslinge Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen taler afdelingsleder Per O. Thomsen, Svendborg Museum om lokale arkæologiske udgravninger.

Planlagte møder og arrangementer 2016-2017.

Mandag den 4. april kl. 19.30: Filmaften i den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup. Vi viser filmen om jernbanen fra Ringe til Nyborg. Fortæller: fotograf på filmen Jimmi Bisgaard. Max. 25 personer. Tilmelding til Poul Toudal (tlf. 62 27 17 81).

Torsdag den 19. maj kl. 19.00: Tur til Ørbæklunde. Lars-Hågen Lange vil guide os rundt. Max. 40 personer, Medlemmer har fortrinsret, pris 50 kr. incl. kaffe. Ikke-medlemmer kan skrives på venteliste, pris kr.100 incl. kaffe. Tilmelding til Jens Mogensen (tlf. 62 27 15 13) eller jensmo@privat.dk

Tirsdag den 31. maj kl.19.00: Byvandring i Sandager med Tommy Hovgaard og Frands Jeppesen som guider. Start: Strarupvej 4.

Mandag den 6. juni kl.19.00: Byvandring i Ryslinge på strækningen Rødamsvej-Blåkærvej med Runa og Peder Fjeldstad som guider.

Søndag den 4. september: RyslingeDagen

Lørdag den 10. september: "Gislev by day"

Tirsdag den 27. september kl.19.00: Besøg på CAI (Center for Aktiv Indsats) Faaborgvej 19, Gislev.   

Lørdag den 12. november. Arkivernes dag - Arkivet her åbent
Tidspunkt meddeles via hjemmeside, nyhedsbrev og annonce i Midtfynsposten.

Onsdag den 8. februar 2017 kl.19.30: Generalforsamling i Gislev Forsamlingshus

Planlagte møder og arrangementer 2014-2015

Torsdag den 3. april kl. 19.30: Film-aften i Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup. Vi viser Faber-filmen fra 1935. Max. 20 personer. Tilmelding til Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Mandag, den 5. maj kl. 19.00: Byvandring på cykel i Kværndrup Vænge med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen som guider. Start: Kirkepladsen → Kværndrup Vænge → Filipsgyden → Kværndrup Vænge → Dyrebjergvej → Mullerupvej. Der er mulighed for at følge byvandringen via bil, da der holdes stop på turen og fortælles. Afslutning i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej, hvor den digitale byvandring i Kværndrup Vænge vil køre non-stop.

Lørdag, den 24. maj kl. 13.30: Tur til Møntergården, Odense. Efter at have set udstillingen på egen hånd kan interesserede deltage i en lille byvandring ad Brogade, Fredensgade og Langegade med Poul Toudal Frandsen som guide. Entrè: Medlemmer kr. 25. Ikke-medlemmer kr. 45. Tilmelding til Poul Toudal Frandsen (tlf. 62 27 17 81).

Mandag, den 26. maj kl. 19.00: Byvandring i Gislev med Else Hviid og Preben Pedersen som guider. Start: Torvet. Afslutning på Nørrevænget.

Mandag, den 16. juni kl. 19.00: Byvandring i Ryslinge med Runa og Peder Fjeldstad som guider. Start: Ved Sofienlundsvej. Byvandringen slutter ved Kirkevej, hvorefter der er kaffe i sognekirkens konfirmandstue.

Lørdag, den 30. august kl. 13.30: Tur til Nyborg slot. Entrè kr. 45. Efter rundvisningen kan interesserede evt. besigtige Nyborg Kirke. Max. 40 personer. Tilmelding til Poul Toudal Frandsen (tlf. 62 27 17 81).

Søndag, den 7. september: Ryslingedagen

Lørdag, den 8. november: Arkivernes dag – Arkivet har åbent. Tidspunkt meddeles via hjemmesiden, nyhedsbrev og annonce i MidtfynsPosten. Tema: Folkeskolen. (200 året for indførelse af undervisningspligt for alle børn med anordning for almue-skolevæsenet på landet i Danmark af 29. juli 1814.)

November: Udstilling i Gislev-hallen

Torsdag den 12. februar 2015 kl.19.30: Generalforsamling i Ryslinge Forsamlingshus

 

Planlagte møder og arrangementer 2013-2014

Lørdag den 16. marts kl. 10-15: Foreningens 40 års jubilæum fejres med åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup.

Mandag den 8. april kl. 19.30: Filmaften i Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup Max. 20 personer. Tilmelding Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Mandag den 6. maj kl. 19.00: Byvandring i Kværndrup i industrikvarteret                              I forbindelse med Kværndrup-ugen arrangeres byvandring med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen som guider. Start: Parkeringspladsen foran Kværndrup El, Odensevej 16, Kværndrup. Afslutning i Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, hvor den digitale byvandring i industrikvarteret vil køre non-stop.

Torsdag den 30. maj kl. 19.00: Byvandring i Gislev                                                                 med Else Hviid og Preben Pedersen som guider. Afslutning på Nørrevænget, hvor der serveres kaffe.

Tirsdag den 11. juni kl. 19.00: Byvandring i Ryslinge (Dalshuse)                                             med Runa og Peder Fjeldstad som guider. Afslutning hos Bjarke Pedersen, som har en samling af stentrug.

Torsdag den 27. juni kl. 19.30: Besøg på Tøystrup Gods, Blåkærvej 13.                               Gratis for medlemmer og kr. 50 for ikke-medlemmer. Tilmelding til Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Mandag den 7. oktober kl. 19.30: Virksomhedsbesøg hos One Wood Furniture, Odensevej 28, Kværndrup.                                                                                                          Max. 30. personer. Tilmelding til Poul Toudal Frandsen (tlf. 62 27 17 81).

Lørdag den 9. november: Arkivernes dag                                                                            Arkivet har åbent – tidspunkt meddeles via hjemmeside, nyhedsbrev og annonce i MidtfynsPosten.

Torsdag den 13. februar 2014 kl. 19.30: Generalforsamling i Gislev Forsamlingshus.

 

Planlagte møder og arrangementer 2012-2013

Torsdag den 1. marts kl. 19.30: Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup  Faber-filmen fra 1935 vises. Max. 25 personer. Tilmelding til Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Torsdag den 8. marts kl.19.30: Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup  Faber-filmen fra 1935 vises. Max. 25 personer. Tilmelding til Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Torsdag den 15. marts kl. 19.30: Den Faberske Samling, Kirkevej 7, Kværndrup Faber-filmen fra 1935 vises. Max. 25 personer. Tilmelding til Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Torsdag den 19. april kl. 19.30: Tur til Odense Domkirke  Tilmelding til Poul Toudal Frandsen (tlf. 62 27 17 81).

Mandag den 7. maj kl. 19.00: Byvandring i Kværndrup                                                                      Bryggerivej → Kalkbrænderivej → Toftevej →Kirkevej.  I forbindelse med Kværndrup-ugen arrangeres byvandring med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen som guider. Start: Kværndrup Bryggeri. Der afsluttes i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej 3 eller i Den Faberske Samling, Kirkevej 7, hvor den digitale byvandring ad ovennævnte fire veje vil køre non-stop.

Søndag den 2. september kl. 14.00: Tur  til Hestehavegårds Hverdagsmuseum, Søstedvej 19, Årslev  Max. 40 personer. Tilmelding til Runa Fjeldstad (tlf. 24 43 03 60).

Mandag den 8. oktober kl. 19.00: Virksomhedsbesøg hos Birkemose A/S Faaborgvej 14, Gislev Tilmelding til Otto Jørgensen (tlf. 25 75 17 22).

Lørdag den 10. november: Arkivernes dag  Arkivet har åbent - tidspunkt meddeles via hjemmeside, nyhedsbrev og annonce i MidtfynsPosten.

Torsdag den 14. februar 2013 kl. 19.30: Generalforsamling i Kværndrup Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen vil Erik Lykke, Haarby holde foredrag og vise billeder om gamle kornsorter.

Planlagte møder og arrangementer 2011-2012 

Mandag den 9. maj kl. 19.00: Byvandring – Svendborgvej i Kværndrup

I forbindelse med Kværndrup-ugen arrangeres byvandring med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen som guider. Start: Andelskassen  - afslutning i Lokalhistorisk Arkivs lokaler, Kirkevej 3.

Torsdag den 12. maj kl. 19.00: Besøg i Gislev Kirke - i samarbejde med Menighedsrådet

Der fortælles om kalkmalerierne og kirkens historie af lektor Lars Bisgaard, SDU, Winnie Karlsen, Lokalhistorisk Arkiv og graver John Lykkedal, Gislev Kirke.

Lørdag den 18. juni og søndag den 19. juni: Deltagelse med en stand i Midfyns Kulturfestival på Ryslinge Højskole

Foreningen fortæller om arbejdet i arkiv og forening - og præsenterer "den digitale byvandring" i Ryslinge by.

Onsdag den 17. august kl. 19.00: Tur til Egeskov Mølle

Møllelauget vil fortælle om møllen og vise, hvordan kornet blev malet før i tiden – hvis altså vinden blæser. Der vil også være mulighed for at købe mel fra Egeskov Mølle.

Onsdag den 2. november kl. 19.30:Foredrag på Ryslinge Højskole  Aflyst!!!!!

Ryslinge Højskoles historie med udblik af højskoleforstander Asser Amdisen

Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19.30: Generalforsamling i Ryslinge Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen fortæller Karen og Mads Bisgaard om Fløjte-Emils frise i Ryslinge Forsamlingshus.

Planlagte møder og arrangementer 2010-2011

Generalforsamling i

Gislev Forsamlingshus

torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen vil sognepræst Mette Sauerberg, Gislev fortælle om "det at være præst".

Onsdag den 27. oktober kl. 19.30

Foredrag i Kværndrup Forsamlingshus

"Historien om Egeskov"

fortalt af grev Michael Ahlefeldt

Torsdag den 20. maj kl. 19.00

"Tur til fængselsmuseet Søbysøgård"

Antallet af pladser er begrænset til max. 30, som besættes efter "først til mølleprincippet".

 Tilmelding til formanden Otto Jørgensen, tlf. 6229 1722 eller mail: ottojoe@ga.net.dk

Tirsdag den 4. maj kl.19.30

"Brug din by"

I samarbejde med Kværndrup Biblioteks Venner markeres 65-året for befrielsen. Lokale borgere fortæller egne erindringer fra besættelsesårene i Kværndrup.

(Mødested: Mindestenen foran Kværndrup Bibliotek)

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk