Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Fotos fra filmaften for tidligere Faber-ansatte den 3. april 2017 findes ved at klikke på:

1. "Galleri"

2. "Billeder fra året 2017"

3. "Filmaften for tidligere Faber-ansatte den 3. april"

I forbindelse med Fabers 100-års jubilæum den 1. september 2000 blev der indrettet et museum i Villa Vesta på virksomheden i Ryslinge.

I 2011 henvendte I. Søgaard Andersen, direktør i Den Faberske Fond, sig til Lokalhistorisk Arkiv og til bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne med henblik på at overdrage Den Faberske Samling til Lokalhistorisk Forening. Over sommeren og efteråret 2011 er der blevet afholdt en række møder for at sikre bevarelsen af Den Faberske Samling i gl. Ryslinge Kommune og helst i forbindelse med Lokalhistorisk Arkiv.

Overdragelsen fandt sted ved en reception den 8. februar 2012 i samlingens fremtidige lokale - Kirkevej 7 i Kværndrup.

Harry Faber   -   Chr. Faber   -   Anna Faber

Direktør I. Søgaard Andersen, Flemming Dalskov og Elsebeth Trankjær har forestået opgaven med at prioritere og sortere blandt effekterne, ligesom de har sørget for indretning af lokalet.

Skønt pladsforholdene ikke er helt optimale set i forhold til lokalerne i Villa Vesta, er det lykkedes at opnå et smukt resultat med en repræsentativ udstilling om "Fabers Historie i det tyvende århundrede".

For mere information om Den Faberske Samling - KLIK på menuen.

  • Fabers Historie 1900-2000
  • Rullegardiner med motiv
  • Adgang for publikum (åbningstid)
  • Arrangementer i Den Faberske Samling - herunder et billedgalleri
  • Tilsyn med samlingen
  • Referater fra møder i udviklings- og formidlingsudvalget
  • Kontakt til Den Faberske Samling

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk