Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

48 af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen  tirsdag den 21. februar 2023 i Kværndrup Forsamlingshus.

Efter generalforsamlingen -  hvor der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Svend-Erik Guldborg, Ryslinge ønskede at træde ud af bestyrelsen, og i stedet blev Poul Erik Pedersen, Kværndrup valgt - tog fhv. museumschef Esben Hedegaard os på en spændende og personlig rejse til Siam (Thailand), hvor han har fundet sin bedstefars broder og hans efterkommere, 19 børn med 6 forskellige koner.

Foto: Edvin Larsen

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk