Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Kværndrup Sogn

Terrænet mod vest i sognet består mest af jævne bakker, mens den østlige del er et mere ujævnt småbakket land, der i Nordtorpe Skov når indtil 110 m. Jorden er næsten overalt lerholdig, men sandede og grusede partier findes dog i Stejlebjerg (92 m) i Kværndrup by, ved Østerholm og i Iskælderbakke (81 m) nord for Egeskov samt i sydvest. Her ligger også et par store moser Karlsmose og Stævningen.

Den østlige del af sognet danner vandskel mellem øst og vest. Her ligger Ikær Mose. Og her udspringer Hågerup Å, der strømmer til Odense Å.

Klik på kortet, når musen føres henover, og kortet forstørres.

Kort over Kværndrup Sogn (identisk med Kværndrup Kommune indtil kommunalreformen i 1970) - jf. Trap, 1957.

De største skove er Sønderhave (90 ha), Nordtorpe Skov (81 ha), Bleget (35 ha) og Rugbjerg Skov (35 ha).

Infrastrukturelt går Odense-Svendborgbanen, hovedvej 8 (Nyborg-Bøjden) samt den tidligere hovedvej 9, som i dag er udbygget som Odense-Svendborgmotorvejen, gennem sognet.

Følgende ejerlav findes i Kværndrup Sogn: Egeskov by, Egeskov Hovedgaard, Gultved, Kværndrup og Trunderup.

I sognet er Kværndrup "hovedlandsbyen" og den ældste af landsbyerne. Sognets andre landsbyer er Egeskov (1405), Gultved (1473) og Trunderup (1473).

Kværndrup

Kværndrup er det nordligste sogn i Sunds Herred. Kværndrups navn findes i skriftlige kilder så tidligt som 1348 under formen Quernthorp. Forleddet quern er glda. for kværn og betyder mølle. Efterleddet torp - på glda. thorp - betyder udflytterbebyggelse.

Byen er en adelby, hvilket vil sige en landsby, som i modsætning til torperne, ikke er anlagt ved udflytning. Byen havde i 1840 et indbyggertal på 258 og hørte til blandt landets største landsbyer. I dag har byen 1719 indbyggere (2022).

Byen er en slynget vejby. Den er placeret som en randby i forhold til bymarken og deles af Hågerup Å, som løber - nord for Kirkebakken - gennem byen.

Tidligere afholdtes Egeskov Marked på markedspladsen vest for jernbanen den 3. onsdag i september. Nu holdes markedet over 2 dage - nemlig fredag og lørdag op til 3. onsdag i september. Disse dage besøges byen af 70-100.000 mennesker. Egeskov Markeds historie kan med ret stor sandsynlighed ved hjælp af skriftlige kilder føres tilbage til 1393, hvor en afladskræmmer kom til egnen og solgte aflad. Helt frem til 1907 blev markedet afholdt ved Egeskov. I 1910 blev markedet for første gang afholdt på det areal, som i dag anvendes som markedsplads.

I 1846 fødtes i Trunderup lokalhistorikeren, den folkeminde- og dialektkyndige dyrlæge P. Jensen .

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk