Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

BYHORNET er foreningens lokalhistoriske tidsskrift.

Bladet udkommer en gang om året - ultimo marts - og indeholder ud over lokalhistoriske artikler og foreningsmeddelelser også praktiske oplysninger.

Bladet er udgivet med tilskud fra Den Faberske Fond.

Artikler, som man mener, kan have lokalhistorisk interesse, kan afleveres til redaktionen, som herefter vil vurdere, om artiklen findes egnet til at blive bragt i tidsskriftet.

Redaktion: Edvin Larsen, Safranvænget 4, 5772  Kværndrup

Kontakt: edlon@mail.dk / 5135 8820

Årets udgave af BYHORNET - nr. 78 årg. 51 udkommer ultimo marts 2024.

Bladet sendes til alle medlemmer. Ikke-medlemmer kan købe bladet i løssalg for kr. 20 pr. nummer ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv.

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk