Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Fra mølle til marked

9. marts arrangerede Lokalhistorisk Forening en Egeskov-aften i Den Faberske Samling. 21 medlemmer af foreningen havde taget imod invitationen, hvor Egeskov Mølle/møllelaug og Egeskov Marked var emnet for aftenen.

Efter at formanden Poul Toudal Frandsen havde budt velkommen til de fremmødte, fik formanden for Egeskov Møllelaug, Bent Hansen ordet. Bent Hansen fortalte dels om problemerne med renoveringen/restaureringen af møllen og dels om møllelauget. Herefter så vi filmen om Egeskov Mølles restaurering (2002-2005).

Edvin Larsen introducerede dernæst filmen Egeskov Marked 1963, som folkemindeforskeren Anders Enevig stod bag. Edvin Larsen fortalte om Anders Enevigs liv og hans interesse for "de skæve eksistenser", som filmen bl.a. også er en dokumentation af. Anders Enevig, som døde i 2013 i en alder af 90 år, var stor modstander af Egeskov Markeds ændring, som tog fart efter 1984, hvor Egeskov Markedsforening blev etableret, og markedet kom til at foregå under ordnede forhold. Dette gav han bl.a. udtryk i debatindlæg i Fyens Stiftstidende i begyndelsen af 1990'erne.

Flere af de tilstedeværende kunne genkende personer på filmen fra 1963.

 

 

Foto: Edvin Larsen / Lone Sloth Larsen

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk