Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Harry Faber - Chr. Faber - Anna Faber

Den Faberske Samling

 

Åbningstider: 1. onsdag i måneden fra kl.16-20. Dog ikke i juli måned. Henvendelse i Lokalhistorisk Arkiv.

Herudover kun efter nærmere aftale.

BYHORNET er foreningens lokalhistoriske tidsskrift, som udsendes til foreningens medlemmer én gang om året ultimo marts .

Tidsskriftet BYHORNET har normalt et omfang af 64-72 sider undertiden 4 sider mere. Artiklerne er lokalhistoriske fra de tre sogne og skrives af lokale.

Artikler, som er af lokalhistoisk interesse, kan fremsendes til redaktøren. Herefter vil der i hvert enkelt tilfælde blive taget stilling til, om artiklen har relevans for BYHORNET.

Redaktørens mailadresse: edlon@mail.dk 

Mangler du en ide til en gave - er den måske her!!!!!!!!

Lokalhistorisk Forening har taget initiativ til at lade Ryslinge Sogns Historie skrevet af H. M. Henriksen i 1955 genoptrykke. Genoptrykningen er fotografisk.

Bogen kan erhverves af medlemmer for 150 kr., medens ikke-medlemmer må betale 250 kr.

Henvendelse skal ske til Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup (juli lukket pga. ferie) eller til Runa Fjeldstad - tlf. 24 43 03 60.

Nyhedsbreve udsendes op til aktiviteter i foreningens regi. Du kan på denne måde få en REMINDER, hvis du sender din mailadresse til webmasters mailadresse, som er edlon@mail.dk.

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk