Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

"Historien om Egeskov"

Onsdag den 27. oktober havde foreningen arrangeret foredragsaften i Kværndrup Forsamlingshus.

55 havde taget imod invitationen og kunne glæde sig over en veloplagt grev Michael Ahlefeldt som holdt et spændende foredrag. Foredraget havde han delt op i fortid og nutid.

1. afdeling handlede om fortiden - koncentreret om Egeskovgaards historie.

2. afdeling omhandlede Egeskov som en moderne virksomhed. I denne afdeling blev der fortalt om turisme, landbrug, skovbrug og produktion af rapsolie.

En vellykket aften, hvor deltagerne, selv om de fleste i forvejen er godt kendt med Egeskov, fik ny viden om denne fantastiske perle og turistmagnet.

numberimages:0-numbercolumns:6

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk