Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Den 1. juli 2003 trådte en ny arkivlov i kraft - lov nr. 1050 af 17. december 2002.

Den nye arkivlov er dels en forvaltningslov og dels en kulturbevaringslov.

Tilgængelighedsfristerne er:

  • Almindelig tilgængelighedsfrist er 20 år
  • Fristen for umiddelbar adgang til personsager er 75 år

 

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk