Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne

Besøg i Gislev Kirke den 12. maj

ca. 70 havde fundet vej til Gislev Kirke denne forårsaften, hvor graver John Lykkedal fortalte om sit arbejde og om kirkegårdens historie. Winnia Karlsen, arkivmedarbejder på Lokalhistorisk Arkiv fortalte om præstegården og kirken. Efter en kaffepause tog lektor Lars Bisgaard, SDU over. Indledningsvis fortalte han om kirken i middelalderen med vægt på højmiddelalderen. Som afslutning på aftenen gennemgik Lars Bisgaard kirkens kalkmalerier.

En fin aften, som var arrangeret i samarbejde mellem menighedsrådet og lokalhistorisk forening.

Foto: Edvin Larsen

Et medlemskab af Lokalhistorisk Forening er en støtte til det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Ryslinge Kommune

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk